Giới thiệu

Tên ẩm thực đêm
Địa chỉ Qui Nhơn ( Bình Định )
Điện thoại 0964510232 - 0987207761
Dịch vụ phục vụ ăn đêm